به نام خداوند بخشنده مهربان‏

اى رسول ما، بگو: پناه مى‏برم به پروردگار سپیده صبح، از شر تمام آنچه آفریده است، و از شر هر موجود مزاحمى هنگامى که وارد مى‏شود، و از شر آنها که در گره‏ها مى‏دمند و هر تصمیمى با سحر و جادوگرى و یا سخنان فریبنده سست مى‏کنند، و از شر هر حسودى هنگامى که حسد مى‏ورزد. (1تا5)