حکمت 201

امدادهاى الهى و حفظ انسان

(اعتقادى، معنوى)
و درود خدا بر او، فرمود:
با هر انسانى دو فرشته است که او را حفظ مى‏کنند، و چون تقدیر الهى فرا رسد، تنهایش مى‏گذارند، که همانا زمان عمر انسان، سپرى نگهدارنده است.
 

حکمت 202

واقع نگرى در مسائل سیاسى

(سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(طلحه و زبیر خدمت امام آمدند و گفتند با تو بیعت کردیم که ما در حکومت شریک تو باشیم، فرمود) نه هرگز بلکه شما در نیرو بخشیدن، و یارى خواستن شرکت دارید، و دو یاورید به هنگام ناتوانى و درماندگى در سختى‏ها.

حکمت 203

یاد مرگ و پرهیزکارى

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
اى مردم از خدایى بترسید که اگر سخنى گویید مى‏شنود، و اگر پنهان دارید مى‏داند، و براى مرگى آماده باشید، که اگر از آن فرار کنید شما را مى‏یابد، و اگر بر جاى خود بمانید شما را مى‏گیرد، و اگر فراموشش کنید شما را از یاد نبرد.

حکمت 204

بى‏توجّهى به سپاسگذارى مردم

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
ناسپاسى مردم تو را از کار نیکو باز ندارد، زیرا هستند کسانى، بى آن که از تو سودى برند تو را مى‏ستایند، چه بسا ستایش اندک آنان براى تو، سودمندتر از ناسپاسى ناسپاسان باشد. (و خداوند نیکوکاران را دوست دارد)

حکمت 205

گنجایش نامحدود ظرف علم

(علمى)
و درود خدا بر او، فرمود:
هر ظرفى با ریختن چیزى در آن پر مى‏شود جز ظرف دانش که هر چه در آن جاى دهى، وسعتش بیشتر مى‏شود.

حکمت 206

ره آورد حلم و بردبارى

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
نخستین پاداش بردبار از بردبارى‏اش آن که مردم در برابر نادان، پشتیبان او خواهند بود.

حکمت 207

ارزش همانند شدن با خوبان

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
اگر بردبار نیستى، خود را به بردبارى بنماى، زیرا اندک است کسى که خود را همانند مردمى کند و از جمله آنان به حساب نیاید.

حکمت 208

مراحل خودسازى

(اخلاقى، تربیتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
کسى که از خود حساب کشد، سود مى‏برد، و آن که از خود غفلت کند زیان مى‏بیند، و کسى که از خدا بترسد ایمن باشد، و کسى که عبرت آموزد آگاهى یابد، و آن که آگاهى یابد مى‏فهمد، و آن که بفهمد دانش آموخته است

حکمت 209

خبر از ظهور حضرت مهدى علیه السّلام

(اعتقادى، سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
دنیا پس از سرکشى، به ما روى مى‏کند، چونان شتر مادّه بد خو که به بچه خود مهربان گردد. (سپس این آیه را خواند) «و اراده کردیم که بر مستضعفین زمین، منّت گذارده آنان را امامان و وارثان حکومت‏ها گردانیم»

حکمت 210

الگوهاى پرهیزکارى

(اخلاقى، تربیتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
از خدا بترسید، ترسیدن انسان وارسته‏اى که دامن به کمر زده و خود را آماده کرده، و در بهره بردن از فرصت‏ها کوشیده،
 

و هراسان در اطاعت خدا تلاش کرده، و در دنیاى زودگذر، و پایان زندگى و عاقبت کار، بدرستى اندیشیده است

حکمت 211

ارزش‏هاى اخلاقى

(اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
بخشندگى، نگاه‏دارنده آبروست، و شکیبایى دهان بن بى‏خردان، و عفو زکات پیروزى، و دورى کردن، کیفر خیانتکار، و مشورت چشم هدایت است. و آن کس که با رأى خود احساس بى‏نیازى کند به کام خطرها افتد، شکیبایى با مصیبت‏هاى شب و روز پیکار کند، و بى‏تابى، زمان را در نابودى انسان یارى دهد، و برترین بى‏نیازى ترک آرزوهاست، و چه بسا عقل که اسیر فرمانروایى هوس است، حفظ و به کار گیرى تجربه رمز پیروزى است، و دوستى نوعى خویشاوندى به دست آمده است، و به آن کس که به ستوه آمده و توان تحمّل ندارد اعتماد نکن.

حکمت 212

خودپسندى آفت عقل

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
خودپسندى یکى از حسودان عقل است.

حکمت 213

تحمّل مشکلات و خشنودى

(اخلاقى، تربیتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
چشم از سختى خوار و خاشاک و رنج‏ها فرو بند تا همواره خشنود باشى.

حکمت 214 

نرمخویى و کامیابى

(اخلاقى، علمى)
و درود خدا بر او، فرمود:
کسى که درخت شخصیّت او نرم و بى‏عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است.

حکمت 215

اختلاف آفت اندیشه

(اخلاقى، سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
اختلاف نابود کننده اندیشه است.

حکمت 216

قدرت و تجاوزکارى

(اخلاقى، سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
کسى که به نوایى رسید تجاوزکار شد.

حکمت 217

دگرگونى روزگار و شناخت انسان‏ها

(اخلاقى، علمى)
و درود خدا بر او، فرمود:
در دگرگونى روزگار، گوهر شخصیّت مردان شناخته مى‏شود«».

حکمت 218

حسادت آفت دوستى

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
حسادت بر دوست، از آفات دوستى است.

حکمت 219

آرزوها آفت اندیشه

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
قربانگاه اندیشه‏ها، زیر برق آرزوهاست.

حکمت 220

عدالت در قضاوت

(اخلاقى، قضایى)
و درود خدا بر او، فرمود:
داورى با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است.

حکمت 221

آینده دردناک ستمکاران

(اخلاقى، سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
بدترین توشه براى قیامت، ستم بر بندگان است.

حکمت 222

بى‏توجّهى به بدى بدکاران

(اخلاقى، اجتماعى) 

و درود خدا بر او، فرمود:

خود را به بى‏خبرى نمایاندن از بهترین کارهاى بزرگواران است.

حکمت 223

حیاء و عیب پوشى

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
آن کس که لباس حیاء بپوشد، کسى عیب او را نبیند.

حکمت 224

برخى از ارزش‏هاى اخلاقى

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
با سکوت بسیار، وقار انسان بیشتر شود، و با انصاف بودن، دوستان را فراوان کند، و با بخشش، قدر و منزلت انسان بالا رود، و با فروتنى، نعمت کامل شود، و با پرداخت هزینه‏ها، بزرگى و سرورى ثابت گردد، و روش عادلانه، مخالفان را درهم شکند، و با شکیبایى در برابر بى‏خرد، یاران انسان زیاد گردند.

حکمت 225

حسادت و بیمارى

(اخلاقى، بهداشتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
شگفتا که حسودان از سلامتى خود غافل مانده‏اند

حکمت 226

طمع‏ورزى و خوارى

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
طمعکارى همواره زبون و خوار است.

حکمت 227

ارکان ایمان

(اعتقادى، معنوى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(از ایمان پرسیدند). ایمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان، و عمل با اعضاء و جوارح استوار است.

حکمت 228

ارزش‏ها و ضدّ ارزش‏ها

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
کسى که از دنیا اندوهناک مى‏باشد، از قضاء الهى خشمناک است، و آن کس که از مصیبت وارد شده شکوه کند از خدا شکایت کرده، و کسى که نزد توانگرى رفته و به خاطر سرمایه‏اش برابر او فروتنى کند، دو سوّم دین خود را از دست داده است و آن کس که قرآن بخواند و وارد آتش جهنّم شود حتما از کسانى است که آیات الهى را بازیچه قرار داده است، و آن کس که قلب او با دنیا پرستى پیوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشکل است، اندوهى رها نشدنى، حرصى جدا نشدنى، و آرزویى نایافتنى.

حکمت 229

ارزش قناعت و خوش خلقى

(اخلاقى، اقتصادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
آدمى را قناعت براى دولتمندى، و خوش خلقى براى فراوانى نعمت‏ها کافى است. (از امام سؤال شد تفسیر آیه، فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً چیست فرمود) آن زندگى با قناعت است«».

حکمت 230

راه به دست آوردن روزى

(اقتصادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
با آن کس که روزى به او روى آورده شراکت کنید، که او توانگرى را

سزاوارتر، و روى آمدن روزگار خوش را شایسته‏ تر است.

حکمت 231

تعریف عدل و إحسان

(اخلاقى، اقتصادى)
و درود خدا بر او، فرمود:

در تفسیر آیه 90 سوره نحل «خدا به عدل و احسان فرمان مى‏دهد» فرمود) عدل، همان انصاف، و احسان، همان بخشش است.

حکمت 232

ره آورد إنفاق

(اخلاقى، اقتصادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستى بلند پاداش گیرد.

مى‏گویم: (معنى سخن این است که آنچه انسان از اموال خود در راه خیر و نیکى انفاق مى‏کند، هر چند کم باشد، خداوند پاداش او را بسیار مى‏دهد، و منظور از «دو دست» در اینجا دو نعمت است، که امام علیه السّلام بین نعمت پروردگار، و نعمت از ناحیه انسان، را با کوتاهى و بلندى فرق گذاشته است که نعمت و بخشش از ناحیه بنده را کوتاه، و از ناحیه خداوند را بلند قرار داده است، بدان جهت که نعمت خدا همیشگى و چند برابر نعمت مخلوق است، چرا که نعمت خداوند اصل و اساس تمام نعمتها است، بنا بر این تمام نعمتها به نعمتهاى خدا باز مى‏گردد، و از آن سرچشمه مى‏گیرد).

حکمت 233

پرهیز از آغازگرى در مبارزه

(اخلاق اجتماعى، سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(به فرزندش امام مجتبى علیه السّلام فرمود) کسى را به پیکار دعوت نکن، اما اگر تو را به نبرد خواندند بپذیر، زیرا آغازگر پیکار تجاوزکار، و تجاوزکار شکست خورده است.

حکمت 234

تفاوت اخلاقى مردان و زنان

(اخلاقى، علمى)
و درود خدا بر او، فرمود:
برخى از نیکوترین خلق و خوى زنان، زشت‏ترین اخلاق مردان است، مانند، تکبّر، ترس، بخل، هر گاه زنى متکبّر باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمى‏دهد، و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ مى‏کند، و چون ترسان باشد از هر چیزى که به آبروى او زیان رساند فاصله مى‏گیرد.«»

حکمت 235

نشانه خردمندى

(اخلاقى)
و درود خدا بر او، فرمود:
(به امام گفتند، عاقل را به ما بشناسان، پاسخ داد:) خردمند آن است که هر چیزى را در جاى خود مى‏نهد. (گفتند پس جاهل را تعریف کن فرمود) با معرّفى خردمند، جاهل را نیز شناساندم.

(یعنى جاهل کسى که هر چیزى را در جاى خود نمى‏گذارد، بنا بر این با ترک معرّفى مجدّد، جاهل را شناساند)

حکمت 236

زشتى دنیاى حرام

(اخلاقى، اعتقادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
به خدا سوگند این دنیاى شما که به انواع حرام آلوده است، در دیده من از استخوان خوکى که در دست بیمارى جذامى باشد، پست‏تر است

حکمت 237

اقسام عبادت

(عبادى، معنوى)
و درود خدا بر او، فرمود:
گروهى خدا را به امید بخشش پرستش کردند، که این پرستش بازرگانان است، و گروهى او را از روى ترس عبادت کردند که این عبادت بردگان است، و گروهى خدا را از روى سپاسگزارى پرستیدند و این پرستش آزادگان است.

حکمت 238

مشکلات تشکیل خانواده

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
زن و زندگى، همه‏اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اینکه چاره‏اى جز بودن با او نیست«».
 

حکمت 239

زشتى سستى و سخن چینى

(اخلاقى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
هر کس تن به سستى دهد، حقوق را پایمال کند، و هر کس سخن چین را پیروى کند دوستى را به نابودى کشاند.

حکمت 240

غصب و ویرانى

(اقتصادى، سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
سنگ غصبى در بناى خانه، مایه ویران شدن آن است.

(این سخن از رسول خدا نقل شده است، و اینکه سخن پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و على علیه السّلام شبیه یکدیگرند جاى شگفتى نیست براى اینکه هر دو از یک جا سر چشمه گرفته و در دو ظرف ریخته شده است).

حکمت 241

آینده دردناک ستمکاران

(سیاسى)
و درود خدا بر او، فرمود:
روزى که ستمدیده از ستمکار انتقام کشد، سخت‏تر از روزى است که ستمکار بر او ستم روا مى‏داشت.

حکمت 242

ارزش ترس از خداوند

(اخلاقى، اعتقادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
از خدا بترس هر چند اندک، و میان خود و خدا پرده‏اى قرار ده هر چند نازک

حکمت 243

روش صحیح پاسخگویى

(علمى)
و درود خدا بر او، فرمود:
هرگاه پاسخ‏ها همانند و زیاد شد، پاسخ درست پنهان گردد.

حکمت 244

مسؤولیّت نعمت‏هاى الهى

(اعتقادى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
خدا را در هر نعمتى حقّى است، هر کس آن را بپردازد، فزونى یابد، و آن کس که نپردازد و کوتاهى کند، در خطر نابودى قرار گیرد.

حکمت 245

کاستى قدرت و کنترل شهوت

(اخلاقى، علمى)
و درود خدا بر او، فرمود:
هنگامى که توانایى فزونى یابد، شهوت کاستى گیرد.

حکمت 246

هشدار از پشت کردن نعمت‏ها

(معنوى)
و درود خدا بر او، فرمود:
از فرار نعمت‏ها بپرهیزید، زیرا هر گریخته‏اى باز نمى‏گردد.

حکمت 247

ره‏آورد سخاوت 

اقتصادى، اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
بخشش بیش از خویشاوندى محبّت آورد.

حکمت 248

تقویت خوشبینى‏ها

(اخلاق اجتماعى)
و درود خدا بر او، فرمود:
چون کسى به تو گمان نیک برد، خوشبینى او را تصدیق کن.

حکمت 249

بهترین عمل‏ها

(اخلاقى، تربیتى)
و درود خدا بر او، فرمود:
بهترین کارها آن است که با ناخشنودى در انجام آن بکوشى.

حکمت 250

خداشناسى در حوادث روزگار

(اعتقادى)
و درود خدا بر او، فرمود:
خدا را از سست شدن اراده‏هاى قوى، گشوده شدن گره‏هاى دشوار، و درهم شکسته شدن تصمیم‏ها، شناختم