به نام خداوند بخشنده مهربان‏

اى رسول ما، بگو: اى گروه کافران، آنچه را شما مى‏پرستید من نمى‏پرستم‏ و نه شما آنچه را من پرستش مى‏کنم مى‏پرستید، و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده‏اید مى‏پرستم، و نه شما آنچه را که من مى‏پرستم عبادت مى‏کنید، حال که چنین است آئین شما براى خودتان و آئین من نیز براى خودم.(1تا6)